Föreningen

GDPR

Cancerföreningen Gävleborg har ett digitalt medlemsregister och ett register med information om inkomna gåvor. Dessa har enbart kanslisten behörighet till.


I medlemsregistret registreras enbart namn, adress, e-postadress och telefonnummer eftersom detta behövs för att komma i kontakt med medlemmarna. Uppgifterna behövs även för att kunna göra medlemsutskick via brev, e-post och SMS.


Registret hålls uppdaterat och när medlemskapet avslutas raderas uppgifterna från registret så snart som föreningen fått vetskap om att personen inte kommer att vara medlem i föreningen längre.


I gåvoregistret registreras namn och adress på givaren, namn på den avlidne, eventuellt namn och adress på en anhörig som minnesblad ska skickas till samt begravningsplats och datum.


Personuppgifterna lämnas inte ut.


Som medlem har du har rätt att få ett registerutdrag, kontakta kansliet.


Om det finns felaktiga uppgifter i våra register rättar vi till detta om och när vi får vetskap om det.Postadress

Barnstugevägen 7

818 31 Valbo


Telefon:

070-518 48 08


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 68 81 07 - 2

BG 5952 - 0155


Swish nr 123 179 64 73


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

123 179 64 73