Verksamhet

Verksamhet

Cancerföreningen Gävleborg är en helt ideell förening vars syfte är att ge personligt stöd åt cancerdrabbade och deras anhöriga. Vi hjälper bland  annat till med information om olika cancersjukdomar, vård och rehabilitering. Vi söker och förmedlar kontakter i och utanför vården. Framför allt är vi medmänniskor i en situation som vi vet är mycket krävande för dem som drabbas.


Social trygghet och gemenskap är viktigt.


Föreningen har medlemsmöten en gång i månaden där vi varvar intressanta föreläsningar med underhållning.


Resor och utflykter arrangeras regelbundet för föreningens medlemmar.


Infoblad om möten och aktiviteter skickas ut två gånger per år.


Cancerföreningen Gävleborg kan efter särskild prövning även bevilja medlemmar ekonomiska bidrag. 


Postadress

Barnstugevägen 7

818 31 Valbo


Telefon:

070-518 48 08


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 68 81 07 - 2

BG 5952 - 0155


Swish nr 123 179 64 73


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

123 179 64 73